Amazonas regnskog

Detta oerhört artrika område omfattar en yta ungefär lika stor som 12 gånger Sverige. Området går in i 9 av Sydamerikas länder, men det mesta, cirka 60 %, ligger i Brasilien. Här finns både subtropisk och tropisk regnskog och Amazonas utgör över hälften av den regnskog som finns kvar på jorden. Detta fuktiga och varma område gör artrikedomen möjlig. Träden är kanske den typ av växt som man först lägger märke till när man kommer till Amazonas, och på ett så litet område som 0,4 hektar har det mätts upp över 100 olika trädarter, där de flesta av dem bara förekommer en gång.

De mest soltörstande träden och växterna befinner sig

There are 3 leaf cutter ants on a branch, each of them carrying a leaf. The are working together and bringing the leafs back to their ant colony.

högst upp, och det är inte mycket sol som når ned genom taket av löv. På den nedersta nivån i en regnskog kan det alltså vara lättare att ta sig fram än många tror – eftersom nästan ingen sol når dit blir det också svårt för många växter att överleva. Det finns dock över 40 000 beskrivna växtarter i Amazonas och antagligen finns det många fler.

Djurliv i Amazonas

Insekter är den grupp djur det finns flest arter av i Amazonas. Troligtvis finns det tiotals miljoner arter och de flesta lever i träden. Dock har detta område av regnskogen börjat undersökas först under de senaste 20 åren. Även om det också finns över 800 arter av däggdjur, däribland flaggmöss, gnagare, jaguarer och apor, så är det sällan som mänskliga besökare i Amazonas ser och besväras av dem. De flesta är nattlevande och relativt skygga, till skillnad från insekter som plågar både djur och människor med sina bett. Förutom att vissa bett är giftiga eller kan ge kliande utslag, så kan insekterna också smitta människor med sjukdomar, såsom malaria och gula febern. I Amazonas finns också ungefär en tredjedel av jordens fågelarter, nämligen 1500 stycken.

Både växter och djur finns i många arter här, och man räknar med att många fler kommer att upptäckas. Många läkemedel upptäcks i och med nya växters och djurs egenskaper, så möjligtvis ligger nyckeln till många sjukas tillfrisknande just här.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *