Aztekerna

När spanjorerna först började upptäcka den nya världen Amerika fann de att utvecklade civilisationer redan hade bildats på kontinenten. Spanjorerna var förbluffade över dessa civilisationers enorma städer, storartade arkitektur och framförallt deras till synes oändliga mängd guld. Spanjorernas kolonisering av Syd- och Centralamerika skulle komma att ha förödande konsekvenser för dessa civilisationer. De tog med sig sjukdomar från Europa som Amerikas ursprungsbefolkning inte hade stött på, och därför var känsliga för. Det slutade med att en stor del av ursprungsbefolkningen dog i simpla sjukdomar som influensor bland annat. De spanska erövrarna tvingade ursprungsbefolkningarna till underkastelse och underordnade deras samhällen sina koloniala kungadömen. Stora delar av ursprungsbefolkningen förslavades, och deras kulturer förföljdes och försvann till slut i stor utsträckning. Den första av dessa civilisationer som de spanska erövrarna (conquistadorerna) hittade var det Aztekiska imperiet i Centralamerika, främst i vad som idag är södra Mexico. Spanjorerna kom först i kontakt med denna civilisation under den sista hälften av 1510-talet; hundra år senare var i princip hela denna civilisation förintad.

Erövringen av Aztek Imperiet

Det tog bara några få år från att spanjorerna anlände 1519 i aztekernas imperium till att de tog över det. Ledaren för den spanska erövringsstyrkan var den legendariske Hernàn Cortez, som anlände med bara cirka 630 soldater. Med hjälp av andra befolkningsgrupper som var fientliga till den styrande aztekiska eliten lyckades de tillfångata den aztekiske kejsaren Cuauhtemoc och erövra aztekernas huvudstad Tenochtitlan. När områdena erövrades var det dags att forma landet efter spanjorernas vilja och behov. Det fanns många seder och traditioner som föreföll underligga för conquistadorerna när de kom till den nya världen. De väldigt starkt troende katolska conquistadorerna störde sig särskilt på de sexuella beteenden de kom i kontakt med. Homosexualitet fanns och tycks ha varit långt mer accepterat än i det samtida Europa. spanjorerna avrättade homosexuella i ett försök att ”civilisera” ursprungsbefolkningen. Ett vanligt straff var att bränna homosexuella på bål, även om piskning även var möjligt. Att homosexualitet fanns och till en viss del accepterades i dessa civilisationer tog de spanska erövrarna som ett bevis på deras underlägsenhet och moraliska förfall; ett bra skäl, ansåg conquistadorerna, för att inordna dessa länder under det spanska kolonialväldet.

En oerhörd tragedi

Vi kan anta att de spanska conquistadorerna inte hade låtit ursprungsbefolkningen handla från vuxen.se, åtminstone om de var två män. Trots det finns det gott om bevis på sexuella kontakter mellan erövrarna och ursprungsbefolkningen. Ett bra exempel är det faktum att den sexuellt överförbara sjukdomen syfilis spred sig från den nya världens befolkning till Europas via conquistadorerna. Generellt ses händelseutvecklingen i Syd- och Centralamerika som följde spanjorernas ankomst som en oerhörd tragedi. De civilisationer som uppkommit på kontinenten försvann med sina rika kulturer och sin anrika historia. Spanjorerna erövrade i stort sett hela Sydamerika och omformade det efter sina önskemål. Befolkningen förslavades, och när dessa slavar började dö ut hämtade man nya slavar från Afrika. För den som vill upptäcka denna svunna civilisation finns idag en hel del att utforska på kontinenten. Efter de stora imperierna som Aztekerna eller Mayaindianerna finns fornlämningar som de imponerande pyramiderna, eller vackra övergivna städer som Machu Pichu. Ursprungsbefolkningen dog till stor del ut, men än idag lever deras ättlingar i regnskogar och bergsområden över hela Syd- och Centralamerika.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *