Inkariket – Sydamerikas största stat innan Columbus

Inkariket, eller Inkaimperiet som det också kallas, i dagens Peru var den största staten i Sydamerika innan Columbus med de spanska conquistadorerna landsteg 1532. Imperiet sträckte sig över flera av dagens länder, från Colombia till Chile och Argentina. Dess storlek och makt var resultatet av flera hundra års erövranden och även om quechua var det officiella språket talades flera hundra lokala språk och dialekter över området.

Inkariket styrdes från det som kallades världens navel – Coricancha i Custo. Mittpunkten var Inti-Huasi, soltemplet. Det var en högkultur med effektiva medel för

Architectural detail of Machu Picchu, This is the Industrial Complex area of the city.

kommunikation. Längs med de huvudsakliga lederna fanns små hus som utgjorde kommunikationsstationer där så kallade chasquis var posterade. De var budbärare som snabbt kund löpa med bud mellan stationerna. Vägarna var också välbyggda och vallar var till exempel byggda över myrar för att det stora riket skulle kunna kontrolleras. Här färdades naturligtvis in bara budbärarna, utan också stora mängder varor till hovet och mellan städerna.

Religion

Religionen i Inkariket är mycket lång och statisk. Utifrån diverse heliga bilder har man kunnat dra slutsatsen att den såg ungefär likadan ut under hela 3000 år. Visserligen överförde inkaindianerna sin religion med solguden som central figur till de erövrade rikena, men dyrkan av andra gudar tilläts parallellt. Dock fanns en relativt gemensam världsbild som kan uppdelas i tre: himmelriket med rymdens gudar, jorden med jordens gudar och underjorden där de döda bodde. Genom till exempel vattendrag och grottor ansågs det finnas viss förbindelse mellan de döda och de levande.

Machu Picchu

Högt uppe i Anderna i Peru ligger detta kända område som idag utgörs av ruiner och är ett välbesökt turistmål. Under inkariket var platsen ett slags lantställe för hovet och man tror att det fanns ungefär 750 bofasta på den relativt otillgängliga platsen. Troligtvis bodde ännu färre här under regnperioderna och då inga av de härskande var på besök. Staden tros ha byggts under 1440-talet av inkahärskaren Pachacuti.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *