Mochekulturen – föregångarna till Inkariket

Moche, eller Mochica, var en kultur och ett folk som levde mellan år 100 och år 800 i nuvarande Peru, närmare bestämt i Mochedalen, som idag kallas Trujillo. Mochekulturen levde i ett område som karakteriserades av ökenliknande förhållanden, och klimatet (framförallt i form av regn) var därför mycket viktigt för dem. Detta märks inte minst i deras religion, där havet och vattnet dyrkades. Mochekulturen idkade nämligen ett utbrett jordbruk, och för att det skulle vara möjligt i det torra klimatet använde man sig av ett avancerat bevattningssystem bestående av kanaler. Temperaturen och klimatet är också viktigt för svenskar, om än av en annan anledning: vi dyrkar snarare solen och värmen än regnet och vattnet. Om man vill dra ut på de korta sommarmånaderna i vårt land lite längre är det bästa sättet att bygga ett uterum.

Mochica-folket hade ett mer krigiskt sätt att försäkra sig om att de fick det väder de ville ha, det vill säga regn och vatten – de använde sig av människooffer. Mycket tyder på att människooffren involverade stora och teatraliska iscensättningar, som utfördes av samhällenas elit. Forskarna är dock oense om vilka som offrades. Medan vissa menar att offren själva var medlemmar av samhällseliten som hade förlorat rituella spel, anser andra att det finns mycket som tyder på att offren var fångar som tagits i krig mot andra kulturer.mocheportrait

Det är dock inte framförallt för sina mänskliga offer som mochekulturen har blivit känd genom historien, utan för sin keramik. Det stora antalet vaser och andra keramiska föremål som skapades under Mochekulturen användes för att inreda deras gravar, och keramikföremålen föreställde allt från porträtt till scener ur deras vardagsliv. Keramiken har blivit känd för sin höga grad av realism, där man till och med kan skilja en person från en annan tack vare deras detaljerade ansiktsdrag.

Något annat som Mochekulturen har lämnat kvar efter sig är Solens tempel och Månens tempel. Solens tempel är den största byggnaden från forntiden som finns bevarad i Sydamerika. Båda byggnaderna är uppförda av adobe, det vill säga obränt tegel.

Exakt vad som orsakade Mochekulturens fall är inte klarlagt, men mycket tyder på en invasion från den intilliggande kulturen Huari, som till slut tog över den mark där Moche tidigare idkat sitt jordbruk.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *