När spanjorerna först började upptäcka den nya världen Amerika fann de att utvecklade civilisationer redan hade bildats på kontinenten. Spanjorerna var förbluffade över dessa